Le projet micromania-zing . découvrir !
Menu

Pro Evolution Soccer 3 : les équipes nationales - 53 - Japan

53 - Japan

Japon

GB : Seigo Narazaki
SAC : Ryuzo Morioka
SAC : Yutaka Akita
AG : Toshihiro Hattori
AD : Akira Narahashi
MD : Koji Nakata
MD : Junichi Inamoto
MD : Alessandro Santos
MO : Mitsuo Ogasawara
AV : Masashi Nakayama
AV : Takayuki Suzuki
SAC : Tsuneyasu Miyamoto
SAC : Keisuke Tsuboi
AR : Nobuhisa Yamada
MD : Takashi Fukunishi
MD : Yasuhito Endo
ML : Naohiro Ishikawa
MO : Daisuke Oku
MO : Daisuke Matsui
AV : Yuichiro Nagai
AV : Yoshito Ohkubo
GB : Yoshikatsu Kawaguchi
GB : Hitoshi Sogahata

Sommaire